ISO 9001:2015 Belgesi

Kalite ve Yönetim Sistemi

ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi (QMS) için gereksinimleri belirleyen uluslararası standarttır. Kuruluşlar, müşteri ve düzenleyici gereksinimleri karşılayan ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneğini göstermek için bu standardı kullanır. ISO 9001, serisindeki en popüler standarttır ve kuruluşların sertifikalandırabileceği serideki tek standarttır.

ISO 9001, ilk olarak 1987 yılında 160`tan fazla ülkenin ulusal standart kuruluşlarından oluşan uluslararası bir ajans olan Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlandı. Eylül 2015`te yayınlanan sürümü bugune kadar güncel olarak kullanılmaktadır.


TAKİP EDİN

ISO 12100:2010EN Belgesi

UYGUNLUK BEYANI

EN ISO 12100 standardı, makine güvenliği üzerine Avrupa standartları ile uyumluğunu sağlamak amacıyla, tasarımcıların imalatçıların ve diğer ilgili kuruluşların temel güvenlik kurallarının yorumlamalarına için yardımcı olmak gayesi ile yapılmıştır.

Makine güvenlik standartları; belirli bir makine veya makine grupları için ayrıntılı güvenlik kurallarını ihtiva eder. Uygulama bakımından, EN 292.nin ana amacı, güvenli makine imalatını mümkün kılmak için tasarımcı, imalatçı vb.lerine, güvenlik tekniği bakımından, komple bir çerçeve vermek, kılavuzluk etmek; buna ilave olarak, EN 414 ve ENV 1070 ile birlikte C tipi standart hazırlayıcılarına bir strateji vermek; ayrıca C tipi standardın mevcut olmadığı durumlarda, tasarımcı, imalatçı vb.lerine yararlı bir rehber olmak üzere, bir strateji vermek; bu stratejik avantajlardan yararlanılarak, uygun uygulama projeleri hazırlamak için de, B tipi standartların uygulanmasında tasarımcılara yardımcı olmaktır.


TAKİP EDİN

ISO 45001: 2018 Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 belgesi, işletmelerin bu standarda uyum sağladığını gösteren bir sertifikadır. ISO 45001 belgesine sahip olan işletme ve kuruluşlar, iş süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönergelerini uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiklerini beyan eder.

ISO 45001 belgesine sahip olmak isteyen bir firma, öncelikle Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından belirlenen kriterlere uygun bir anlayışa sahip olmalıdır. Belge sahibi olmak isteyen firmanın yalnızca uygun bir anlayışa sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda bu yeterliliği kanıtlamalıdır.


TAKİP EDİN

ISO 14001:2015 Belgesi

ÇEVRE ve YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen kuruluşlar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlamıştır. Standardı, başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.


TAKİP EDİN

ISO 10002:2018 Belgesi

Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi

Müşteri memnuniyetini, müşterilerin beklentileri karşılığında mal ve hizmetten sağladığı fayda olarak tanımlayabiliriz. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketin potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu standart, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı, müşterilerini memnun etmeyi onlara beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen, ister özel kuruluş, ister kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörler olsun her tür ve boyuttan işletmenin uygulayabileceği bir standarttır.


TAKİP EDİN